User Tools

Site Tools


0642--c-ng-h-a-molossiala-gi

Cộng hòa Molossia
Flag of the Republic of Molossia.svg Coat of arms of the Republic of Molossia.svg
Quốc kỳ Quốc huy
Tiêu ngữ
(Tạm dịch) Không có gì mạo hiểm! Không có gì đã đạt được!
Quốc ca
(Tạm dịch) Molossia, Quốc gia trong sa mạc
Hành chính
Chính phủ Cộng hòa Tổng thống, Độc tài
Tổng thống Kevin Baugh
Thủ đô Espera
Địa lý
Diện tích 58 km²
Lịch sử
26 tháng 5 năm 1977 Thành lập Đại Cộng hòa Vuldstein (Molossia ngày nay)
1980 Đổi tên thành Vương quốc Edelstein
1988 Đổi tên thành Vương quốc Zaria
tháng 5 năm 1998 Đổi tên thành Vương quốc Molossia
tháng 6 năm 1998 Bị lật đổ bởi Chính phủ lâm thời (Chính thể Cộng sản)
21 tháng 2 năm 1999 Giành độc lập, thành lập Cộng hòa nhân dân Molossia (Chính thể Cộng sản)
3 tháng 9 năm 1999 Thay đổi chính thể Cộng sản, thành lập Cộng hòa Molosia
Dân cư
Ngôn ngữ chính thức Tiếng Anh
Dân số ước lượng (2011) 12 người
Đơn vị tiền tệ Valora

Cộng hòa Molossia là một quốc gia không được công nhận (được coi là micronation - do một số người tự lập nên và không được các nước khác hay các tổ chức quốc tế công nhận), được thành lập bởi Kevin Baugh - tổng thống. Trụ sở chính phủ của nước này chỉ là một căn nhà nhỏ gần Dayton, Nevada, Hoa Kỳ. Nước này cũng sở hữu một thuộc địa tại phía Nam California và bảo hộ một vùng đất khác tại Đông Bắc Hoa Kỳ, với diện tích tổng cộng khoảng 14 mẫu Anh.

0642--c-ng-h-a-molossiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)