User Tools

Site Tools


0674--corrientesla-gi

Corrientes là một thành phố nằm trong tỉnh Corrientes của Argentina. Thành phố Corrientes có diện tích km², dân số theo ước tính năm 2009 là 345.000 người. Đây là thành phố lớn thứ 13 tại Argentina.

Dữ liệu khí hậu của Corrientes (1961–1990)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 40.9 40.4 38.0 36.5 32.7 31.5 32.3 34.9 38.2 41.0 42.4 41.1 42,4
Trung bình cao °C (°F) 33.0 31.9 30.1 26.6 23.9 20.9 21.6 22.6 24.5 27.6 29.6 32.1 27,0
Trung bình ngày, °C (°F) 26.8 25.9 24.3 21.0 18.3 15.5 15.6 16.5 18.4 21.4 23.6 25.9 21,1
Trung bình thấp, °C (°F) 21.0 20.6 19.2 16.2 13.5 10.8 10.7 11.1 12.6 15.4 17.8 19.7 15,7
Thấp kỉ lục, °C (°F) 12.4 11.0 7.6 4.6 0.4 −2.8 −2 0.0 0.5 3.2 8.3 8.3 −2,8
Giáng thủy mm (inch) 176.4
(6.945)
147.1
(5.791)
163.6
(6.441)
174.2
(6.858)
98.0
(3.858)
62.0
(2.441)
50.1
(1.972)
56.5
(2.224)
74.8
(2.945)
120.7
(4.752)
145.5
(5.728)
121.2
(4.772)
1.390,1
(54,728)
% độ ẩm 70 74 77 79 80 80 78 74 72 70 70 68 74
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 9 9 9 9 7 7 7 7 7 9 9 8 97
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 279.0 243.6 232.5 204.0 201.5 171.0 186.0 192.2 195.0 244.9 261.0 291.4 2.702,1
Tỷ lệ khả chiếu 66 67 61 59 60 54 57 55 54 62 65 67 61
Nguồn #1: NOAA[1]
Nguồn #2: Servicio Meteorológico Nacional (ngày giáng)[2]
0674--corrientesla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)