User Tools

Site Tools


0719--s-d-ula-gi

Sả, sả dịu hay sả chanh[cần dẫn nguồn] (danh pháp hai phần: Cymbopogon flexuosus) là loài thực vật thuộc chi Sả, bản địa của Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar và Thái Lan.

Từ lá tươi của cây sả chanh, người ta chưng cất tinh dầu sả[1], hoặc có thể chiết bằng cồn. Tinh dầu sả chanh chứa 70% đến 80% citral[2].

Tinh dầu sả chanh giúp giảm stress, đặc biệt có tính kháng khuẩn, kháng nấm[3].

  1. ^ Burdock, George (1997). Encyclopedia of Food and Color Additives. CRC Press. tr. 1560–1. ISBN 0849394163. 
  2. ^ Đỗ Tất Lợi (2004). “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”. Nhà xuất bản Y học (Hà Nội): 689. 
  3. ^ Chao, SC; Young, DG; Oberg, CJ (Sep-Oct 2000). “Screening for Inhibitory Activity of Essential Oils on Selected Bacteria, Fungi and Viruses”. Journal of Essential Oil Research 12 (5): 639–649. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2006. 
  4. ^ Singh, M.; Shivaraj, B.; Sridhara, S. và đồng nghiệp (2008). “Effect of Plant Spacing and Nitrogen Levels on Growth, Herb and Oil Yields of Lemongrass (Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats. var. I cauvery)”. Journal of Agronomy and Crop Science 177 (2): 101–105. doi:10.1111/j.1439-037X.1996.tb00598.x. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2009. 
  5. ^ Kothari, S. K. và đồng nghiệp. “Effect of harvesting frequency on oil yield and quality of lemongrass [Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats ] cv. Krishna”. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2009. 
0719--s-d-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)