User Tools

Site Tools


0763--tri-u-ti-n-oan-t-ngla-gi

Triều Tiên Đoan Tông (1441–1457), là vị Quốc vương thứ sáu của nhà Triều Tiên, trị vì từ năm 1452 đến năm 1457.

Ông là con trai trưởng của vua Triều Tiên Văn Tông (1450-1452) và hoàng hậu Hiển Đức (1418-1441). Ông lên ngôi năm 1452 và bị truất phế năm 1455 trong một cuộc chính biến đẫm máu do chú ông là vương gia Suyang (sau này là vua Triều Tiên Thế Tổ) cầm đầu. Ông bị truất phế làm Thượng vương điện hạ.

Năm 1457, các đại thần ủng hộ ông mưu tính tiến hành cuộc chính biến Đinh Sửu nhằm phục vị cho ông. Nhưng kế hoạch bị bại lộ và thất bại. Ông bị lưu đày và cuối cùng, vào năm 1457, vua Triều Tiên Thế Tổ phái sát thủ khóa trái phòng ngủ và phóng hỏa thiêu chết ông.

Cuộc đời của vua Đoan Tông là kết quả của những tranh chấp quyền lực trong nội bộ hoàng tộc Triều Tiên.

Đến đời vua Triều Tiên Túc Tông (Sukjong), năm 1698, ông được truy phong làm Lỗ Sơn quân chi thần (魯山君之神) và phần mộ của ông được tu sửa và thờ phụng chu đáo.

Song thân

Vợ

  • Định Thuận vương hậu họ Tống ở Lệ Sơn (정순왕후 송씨, 定順王后 宋氏, Jeongsun Wanghu Songssi, 1440 - 1521). Là con gái của Lệ Lương phủ viện quân Tống Thọ (礪良府院君宋玹壽) và Ly Hưng phủ phu nhân họ Mẫn ở Ly Hưng (驪興府夫人驪興閔氏)
  • Thục nghi họ Kim ở Quang Châu (숙의 김씨, 淑儀 金氏)
  • Thục nghi họ Quyền ở Đông Lai (숙의 권씨, 淑儀 權氏). Tên thật của bà là Quyền Trọng Phi (權仲非)
  • 단종공의온문순정안장경순돈효대왕
  • 端宗恭懿溫文純定安莊景順郭孝大王
  • Đoan Tông Cung Ý Ôn Văn Thuần Định An Trang Cảnh Thuận Quách Hiếu Đại vương
0763--tri-u-ti-n-oan-t-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)