User Tools

Site Tools


0823--ch-ku-sagamiharala-gi

Tòa thị chính thành phố Sagamihara, cũng là nơi đóng văn phòng quận Chūō-ku

Chūō-ku, Sagamihara (中央区?) là một trong 7 khu thuộc thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Quận nằm ở trung tâm thành phố. Phía tây bắc của quận là Midori-ku; phía đông nam là Minami-ku; phía bắc giáp Machida. Quận có diện tích 36,8 km2, dân số năm 2010 là 265.057 người.

0823--ch-ku-sagamiharala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)