User Tools

Site Tools


0826--n-i-s-p-th-tr-nla-gi

Núi Sập là một thị trấn thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    thị trấn Núi Sập    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

18.000 người

Kênh Thoại Hà, đoạn ở cầu Thoại Giang, thị trấn Núi Sập
Đình thần Thoại Ngọc Hầu
  • Đình thần Thoại Ngọc Hầubia Thoại Sơn: Sau khi đào xong kênh Thoại Hà vào năm 1818, để đánh dấu công trình có ý nghĩa này, Thoại Ngọc Hầu đã nhờ người soạn một bài văn bia, và sau đó cho khắc lên đá. Năm Minh Mạng thứ ba (1822), ông long trọng làm lễ dựng bia và khánh thành miếu thờ Sơn thần (nay là ngôi Đình thần thờ Thoại Ngọc Hầu) tại triền núi Sập. Hiện bia xưa được bảo quản khá tốt trong đình.
  • Hồ Ông Thoại ở tại thị trấn Núi Sập. Đây là hồ nhân tạo được hình thành do một quá trình dài khai thác đá. Tên hồ được đặt ra nhằm tưởng nhớ công lao của Thoại Ngọc Hầu đối với vùng đất này.
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, thị trấn Đông Sơn thuộc huyện Châu Thành
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, đổi tên thị trấn Đông Sơn thành thị trấn Núi Sập, sáp nhập một phần các ấp Tây Bình và Bắc Thạnh của xã Thoại Giang vào thị trấn Núi Sập (theo lòng kinh Long Xuyên đi Rạch Giá và bờ đê đất ở khoảng giữa kinh E và kinh D).

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

0826--n-i-s-p-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)