User Tools

Site Tools


0829--al-khumsla-gi

Al Khums (tiếng Ả Rập: الخمس ‎) là một thành phố cảng Địa Trung Hải thuộc quận Al Murgub ở Libya.[2] Từ năm 1983 đến 1995 thành phố là trung tâm hành chính của quận Al Khums.

thành phố có nguồn gốc từ thời Phoenician và La Mã và trở thành thủ phủ của tỉnh Africa của La Mã trong thời kỳ trị vì của Hoàng đế Septimius Severus.[cần dẫn nguồn] Xấp xỉ 3 km (2 miles) về phía đông của thành phố cổ La Mã Leptis Magna.[3]

  1. ^ Fisher, Morris (1985) Provinces and provincial capitals of the world (2nd edition) Scarecrow Press, Metuchen, New Jersey, page 88, ISBN 0-8108-1758-6
  2. ^ Staff (1972) "Al Khums" Merriam-Webster's Geographical Dictionary (3rd ed.) Merriam, Springfield, Mass., p. 33, OCLC 11616186
  3. ^ Mathuisieulx, Vicomte de (1904) "An Expedition to Tripoli" Bulletin of the American Geographical Society 36(12): pp. 736–744, page 738
0829--al-khumsla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)