User Tools

Site Tools


0835--juanesla-gi

Juanes Juan Esteban Aristizábal Vásquez (1972) là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công người Colombia.

  • Official website (tiếng Tây Ban Nha)
    • English version
  • Juanes to Twitter in Cuba Despite Exiles By Alfredo Prieto, Havana Times, ngày 26 tháng 8 năm 2009
  • Official Universal Music Latino Website (tiếng Tây Ban Nha)
  • Mi Sangre Foundation website (tiếng Tây Ban Nha)
  • Juanes trên AllMusic
  • Juanes Interview
  • Juanes Interview on CorrienteLatina.com
  • English version
0835--juanesla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)