User Tools

Site Tools


0871--zaporizhia-t-nhla-gi

Tên gọi Tiếng Ukraina Huyện lỵ Berdianskyi (huyện) Бердянський район
Berdians'kyi raion Berdiansk
(Thành phố) Chernihivskyi (huyện) Чернігівський район
Chernihivs'kyi raion Chernihivka
(Urban-type settlement) Huliaipilskyi (huyện) Гуляйпільський район
Huliaipils'kyi raion Huliaipole
(Thành phố) Kamyansko-Dniprovskyi (huyện) Кам'янсько-Дніпровський район
Kamyans'ko-Dniprovs'kyi raion Kamyanka-Dniprovska
(Thành phố) Kuibyshevskyi (huyện) Куйбишевський район
Kuibyshevs'kyi raion Kuibysheve
(Urban-type settlement) Melitopolskyi (huyện) Мелітопольський район
Hertsayivs'kyi raion Melitopol
(Thành phố) Mykhailivskyi (huyện) Михайлівський район
Mykhailivs'kyi raion Mykhailivka
(Urban-type settlement) Novomykolaivskyi (huyện) Новомиколаївський район
Novomykolayivs'kyi raion Novomykolaivka
(Urban-type settlement) Orikhivskyi (huyện) Оріхівський район
Orikhivs'kyi raion Orikhiv
(Thành phố) Polohivskyi (huyện) Пологівський район
Polohivs'kyi raion Polohy
(Thành phố) Pryazovskyi (huyện) Приазовський район
Pry-azovs'kyi raion Pryazovske
(Urban-type settlement) Prymorskyi (huyện) Приморський район
Prymors'kyi raion Prymorsk
(Thành phố) Rozivskyi (huyện) Розівський район
Rozivs'kyi raion Rozivka
(Urban-type settlement) Tokmatskyi (huyện) Токмацький район
Tokmats'kyi raion Tokmak
(Thành phố) Vasylivskyi (huyện) Василівський район
Vasylivs'kyi raion Vasylivka
(Thành phố) Velykobilozerskyi (huyện) Великобілозерський район
Velykobilozers'kyi raion Velyka Bilozerka
(Làng) Veselivskyi (huyện) Веселівський район
Veselivs'kyi raion Vesele
(Urban-type settlement) Vilnianskyi (huyện) Вільнянський район
Vilnians'kyi raion Vilniansk
(Thành phố) Zaporizkyi (huyện) Запорізький район
Zaporiz'kyi raion Zaporizhia
(Thành phố)
0871--zaporizhia-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)