User Tools

Site Tools


0873--higashisumiyoshi-ku-osakala-gi

Higashisumiyoshi-ku, Osaka (東住吉区?) là một trong 7 khu thuộc thành phố Kawasaki, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích km2, dân số năm 2010 là người.

  • Phương tiện liên quan tới Higashisumiyoshi-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
0873--higashisumiyoshi-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)