User Tools

Site Tools


0887--navoiyla-gi

Navoiy là một thành phố tỉnh lỵ tỉnh Navoiy của Uzbekistan. Thành phố Navoiy có diện tích  km², dân số thời điểm năm 2009 là người. Đây là thành phố lớn thứ tại Uzbekistan.

0887--navoiyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)