User Tools

Site Tools


0904--ciudad-guayanala-gi

Ciudad Guayana là một thành phố Venezuela. Thành phố này là thủ phủ bang Bolívar. Thành phố có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2010 ước tính khoảng 946.606 người. Đây là thành phố lớn thứ 6 Venezuela.

Bản mẫu:Bang Bolívar

0904--ciudad-guayanala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)