User Tools

Site Tools


0926--v-nh-kh-nhla-gi

Vĩnh Khánh là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Vĩnh Khánh    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Giáo dục Hiện tại xã Vĩnh Khánh có 1 trường mẫu giáo với 1 điểm lẻ, 1 trường tiểu học với 2 điểm lẻ và 1 trường trung học cơ sở[sửa | sửa mã nguồn]

Chỗ giao nhau giữa kênh Bốn Tổng và kênh Tròn ở xã Vĩnh Khánh
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Vĩnh Chánh thuộc huyện Châu Thành
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, chia tách xã Vĩnh Chánh, tách 2/3 ấp Tây Khánh của xã Vĩnh Chánh lập thành xã Vĩnh Khánh
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Khánh thuộc huyện Thoại Sơn
0926--v-nh-kh-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)