User Tools

Site Tools


0928--v-nh-thu-n-nh-h-ngla-gi

Vĩnh Thuận có thể là tên gọi của:

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

  • Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
  • Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
  • Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
  • Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
  • Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
  • Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
  • Xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
  • Huyện cũ Vĩnh Thuận thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội thời Nguyễn.

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

  • Huyện Vĩnh Thuận thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
0928--v-nh-thu-n-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)