User Tools

Site Tools


0932--proconsulidaela-gi

Proconsulidae là một họ thời kỳ đầu thuộc bộ Linh trưởng, sống trong thế Miocene ở Kenya, và phân bố hạn chế ở châu Phi. Họ này được chia thành 2 phân họ Proconsulinae và Nyanzapithecinae.

 • Liên họ Proconsuloidea hay Hominoidea
  • Proconsulidae Leakey, 1963
   • Proconsulinae Leakey, 1963
   • Nyanzapithecinae Harrison, 2002
    • Nyanzapithecus Harrison, 1986
     • Nyanzapithecus harrisoni Kunimatsu, 1997
     • Nyanzapithecus pickfordi Harrison, 1986
     • Nyanzapithecus vancouveringorum Andrews, 1974
    • Mabokopithecus von Koenigswald, 1969
     • Mabokopithecus clarki von Koenigswald, 1969
    • Rangwapithecus Andrews, 1974
     • Rangwapithecus gordoni Andrews, 1974
    • Turkanapithecus Leakey & Leakey, 1986
     • Turkanapithecus kalakolensis Leakey & Leakey, 1986
0932--proconsulidaela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)