User Tools

Site Tools


0940--bilopilliala-gi

Bilopillia (tiếng Ukraina: Белополье) là một thành phố nằm trong tỉnh Sumi của Ukraina. Thành phố Bilopillia có diện tích 12,8 km2, dân số theo điều tra vào năm 2010 là 17.016 người. Đây là trung tâm hành chính huyện Bilopillia. Thành phố có cự ly 42 km so với Sumi, gần biên giới Nga.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

0940--bilopilliala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)