User Tools

Site Tools


0955--vorozhbala-gi

Vorozhba (tiếng Ukraina:Ворожба) là một thành phố nằm trong tỉnh Sumi của Ukraina. Thành phố Vorozhba có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 8384 người. Vorojba nằm bên tả ngạn sông Vir, một chi lưu sông Seïm, cự ly 2 km về phía tây bắc Bilopillia, trung tâm hànhh chính huyện de Bilopillia và 48 km về phía tây bắc Sumi. Khu định cư này thành thành phố từ năm 1959. Đây là một điểm giao cắt đường sắt quan trọng, cách thủ đô Kiev 296 km theo đường ray.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

0955--vorozhbala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)