User Tools

Site Tools


0956--t-u-ng-m-l-p-i-9la-gi

Tàu ngầm lớp I-9 hay còn gọi là tàu ngầm Kiểu A1 là loại tàu ngầm hoạt động trong Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai có khả năng mang một thủy phi cơ. Các thiết kế của tàu dựa trên tàu ngầm Kiểu J3 với một khoang chứa máy bay trong thân tàu nằm phía trước kính tiềm vọng.

Ba chiếc loại này đã được đóng (I-9, I-10 và I-11) và được trang bị máy bộ đàm cho phép những chiếc tàu này liên lạc và hoạt động như một tàu chỉ huy cho các đội tàu ngầm.

  • Chiếc I-9 bị đánh chìm bởi khu trục hạm USS Frazier tại Aleutians vào 11 tháng 06 năm 1943.
  • Chiếc I-10 bị đánh chìm bởi khu trục hạm USS David W. Taylor và tàu hộ tống USS Riddle phía Đông Saipan vào 04 tháng 07 năm 1944.
  • Chiếc I-11 bị mất tích tại đảo Ellice vào 11 tháng 01 năm 1944.
  • 雑誌「丸」編集部『写真 日本の軍艦 第12巻 潜水艦』(光人社、1990年) ISBN 4-7698-0462-8
  • 外山操『艦長たちの軍艦史』(光人社、2005年) ISBN 4-7698-1246-9
0956--t-u-ng-m-l-p-i-9la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)