User Tools

Site Tools


0958--v-nh-ph-tho-i-s-nla-gi

Vĩnh Phú là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió giáp xã Tây Phú và Vĩnh Nhuận giáp xã Vĩnh Nhuận giáp xã Vĩnh Thành Biểu đồ gió
Giáp xã Tây Phú B Giáp xã Vĩnh Trạch
T    xã Vĩnh Phú    Đ
N
giáp xã Định mỹ và Mỹ Phú Đông giáp xã Định Mỹ giáp xã Vĩnh trạch và Định Mỹ
Enclave: {{{enclave}}}

==Điều kiện tự nhiên==ca hat

Xã Vĩnh Phú có 4 trường học:chia ra -1 trường Mẫu giáo -2 trường TH A và B Vĩnh Phú -1 trường THCS Vĩnh Phú Truong thcs vinh phu

Có 1 trạm Y tế, đặt tại trung tâm xã, Phục vụ tốt các chương trình y tế quốc gia, Được công nhận trạm đạt chuẩn quốc gia nhiều năm liền.

Đa số người dân sống về nông nghiệp, DT SX 3 vụ cả bảy tiểu vùng, năng xuất bình quân tấn/ ha /vụ. Xã có 2 chợ. 1 Chợ Vĩnh Phú tại trung tâm xã và 1 chợ Ba dông tại ấp Trung Phú 3 (Ba Dông) Đáp ứng hàng hóa kịp thời phục vụ người dân. Đời sống nhân dân ngày phát triển, đổi mới bộ mặt nông thông.

Các tuyến trục lộ chính trung tâm được nhựa hóa, phương tiện đi lại thuận lợi trong giao lưu hàng hóa.

Có 1 Đình được UBND Tỉnh chứng nhận là Di sản văn hóa cấp Tỉnh, được công nhận năm 2008

  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Vĩnh Nhuận thuộc huyện Châu Thành
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, tách ấp Trung Phú 1 và ấp Trung Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Phú.
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Phú thuộc huyện Thoại Sơn
0958--v-nh-ph-tho-i-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)