User Tools

Site Tools


0987--tr-nangla-gi

Trí Nang là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Trí Nang
Địa lý
Diện tích 69,18 km² (tháng 10 năm 2009)[1]
Dân số (tháng 8 năm 2009)  
 Tổng cộng 2.274 người[1]
 Mật độ 33 người/km²
Dân tộc Thái, Kinh, Mường
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Lang Chánh
Thành lập Sau 1945
Thành lập 1966[2]: Tái lập
Mã hành chính 15037[3]

Xã Trí Nang nằm ở phía nam của huyện Lang Chánh, dọc theo một chi lưu của sông Âm.

Vùng đất thuộc xã Trí Nang ngày nay, trước Cách mạng tháng Tám (1945) thuộc mường Bo (mường Bỏ), châu Lang Chánh[1].

Năm 1951, xã Trí Nang sáp nhập với các xã Vinh Quang và Văn Hiến thành xã Quyết Thắng[1].

Năm 1966, xã Quyết Thắng chia tách thành hai xã Quang Hiến và Trí Nang[2].

Hiện nay, xã Trí Nang gồm các bản: Năng Cát, Hắc, En, Cảy, Giàng, Vìn[4].

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Trí Nang là 2.179 người[5].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Trí Nang là 2.274 người. Thành phần dân tộc gồm: người Thái chiếm 95,8%, người Mường chiếm 0,42%, người Kinh chiếm 3,5 %[1].

  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  • Mai Thị Hồng Hải (chủ biên). Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
  1. ^ a ă â b c Địa chí huyện Lang Chánh, tr 100.
  2. ^ a ă Quyết định số 98-NV ngày 13 tháng 4 năm 1966 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ VNDCCH.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 108.
  5. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
0987--tr-nangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)