User Tools

Site Tools


0988--vi-t-thu-nla-gi

Việt Thuận là một xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

xã Việt Thuận - huyện Vũ Thư là 1 xã nằm sát sông Hồng thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 6 km.

• Phía Đông giáp với xã Vũ Vân và xã Vũ Vinh.

• Phía Tây giáp xã Vũ Đoài.

• Phía Nam giáp sông Hồng bên kia sông là xã Xuân Châu-huyện Xuân Trường-tỉnh Nam Định.

• Phía Bắc giáp xã Vũ Hội.

0988--vi-t-thu-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)