User Tools

Site Tools


0991--v-nh-ph-nh-h-ngla-gi

Vĩnh Phú có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

  • Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  • Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  • Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
  • Xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu.
  • Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu.
  • Tỉnh cũ Vĩnh Phú
0991--v-nh-ph-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)