User Tools

Site Tools


1025---ng-xuy-n-long-xuy-nla-gi

Đông Xuyên
Phường
Công viên Đông Xuyên.jpg

Công viên của phường Đông Xuyên

Địa lý
Diện tích 0,89 km²[1]
Dân số (2005)  
 Tổng cộng 10.149 người[1]
 Mật độ 11.403 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh An Giang
Thành phố Long Xuyên
Thành lập 2005[1]
Mã hành chính 30285

Đông Xuyên là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường Đông Xuyên có diện tích 0,89 km², dân số năm 2005 là 10.149 người,[1] mật độ đạt 11.403 người/km².

Phường Đông Xuyên được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Mỹ Xuyên.[1]

1025---ng-xuy-n-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)