User Tools

Site Tools


1037--v-trungla-gi

Vũ Trung là một xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 5 km. Địa giới hành chính xã phía Đông giáp với xã Vũ Quý; phía Bắc giáp xã Vũ Ninh; phía Tây giáp xã Vũ Vinh (huyện Vũ Thư); phía Nam giáp xã Vũ Thắng.

1037--v-trungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)