User Tools

Site Tools


1038--y-n-kh-ngla-gi

Yên Khương là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Yên Khương
Địa lý
Diện tích 97,88 km² (tháng 10 năm 2009)[1]
Dân số (tháng 8 năm 2009)  
 Tổng cộng 4.818 người[1]
 Mật độ 49 người/km²
Dân tộc Thái, Mường, Kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Lang Chánh
Thành lập Sau 1945
Thành lập 1981[2]: Chia tách để thành lập xã Yên Thắng
Mã hành chính 15031[3]

Xã Yên Khương nằm ở phía tây của huyện Lang Chánh, dọc theo hai bờ sông Thao, một chi lưu của sông Âm. Đây là xã biên giới duy nhất của huyện Lang Chánh, chiều dài đường biên là 7 km[4].

Vùng đất thuộc xã Yên Khương ngày nay, vào thời Lê thuộc động An Khương. Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945) thuộc mường Đeng (Tày Đeng), tổng Yên Thọ, châu Lang Chánh[5].

Sau năm 1945, xã Yên Khương được thành lập[1].

Năm 1981, xã Yên Khương được chia thành hai xã là Yên Khương và Yên Thắng[2].

Hiện nay, xã Yên Khương gồm các bản: Xắng, Hằng, Khon (Pùng Chạng) (là nơi voi hay ăn cỏ), Muỗng, Yên Phong (Chiềng Nưa), Tứ Chiềng (Chiềng Quyn, Chiềng Kẽm), Yên Lập (Chiềng Nóc), Bôn, Chí Lý, Nặm Đanh, Mè, Giàng, Xã[6]

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Yên Khương là 4.157 người[7].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Yên Khương là 4.818 người. Thành phần dân tộc gồm: người Thái chiếm 98%, người Mường chiếm 0,15%, người Kinh chiếm 0,05 %[1].

  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  • Mai Thị Hồng Hải (chủ biên). Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
  1. ^ a ă â b Địa chí huyện Lang Chánh, tr 102.
  2. ^ a ă Quyết định số 102-HĐBT ngày 02 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng CHXHCNVN.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 103.
  5. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 100.
  6. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 108.
  7. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
1038--y-n-kh-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)