User Tools

Site Tools


1043--nh-ng-cu-c-x-m-l-c-c-a-ng-i-h-i-gi-ola-gi

Thời đại Khalip
  Lãnh thổ mở rộng bởi Muhammad, 622–632/A.H. 1-11
  Lãnh thổ mở rộng bởi Nhà Rashidun, 632–661/A.H. 11-40
  Lãnh thổ mở rộng bởi Nhà Umayyad, 661–750/A.H. 40-129

Cuộc xâm lược Hồi Giáo (tiếng Ả Rập: الغزوات‎, al-Ġazawāt hoặc الفتوحات الإسلامية, al-Fatūḥāt al-Islāmiyya), Cuộc xâm lược của người Ả Rập, Cuộc xâm lược I-xơ-lam hay Cuộc chinh phục của người Hồi Giáo[1] bắt đầu sau cái chết của vị sứ giả Hồi giáo Muhammad. Ông thành lập một chính thể thống nhất Bán đảo Ả Rập và sau đó được mở rộng bởi nhà Rashidun và nhà Umayyad.

Họ đã mở rộng lãnh thổ ra khỏi bán đảo Ả Rập. Vào lúc đỉnh cao biên giới phía đông của họ đã giáp với nhà Đường ở Trung Quốc khắp vùng Trung Đông, Bắc Phi và bán đảo Iberia. Những cuộc chinh phục này đem theo sự truyền bá đạo Hồi ra khỏi bán đảo Ả Rập.

  1. ^ Martin Sicker (2000), The Islamic World in Ascendancy: From the Arab Conquests to the Siege of Vienna, 'Praeger.
1043--nh-ng-cu-c-x-m-l-c-c-a-ng-i-h-i-gi-ola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)