User Tools

Site Tools


1045--ti-ng-yorubala-gi

Tiếng Yoruba (èdè Yorùbá) là một ngôn ngữ được nói tại Tây Phi, chủ yếu tại Nigeria. Số người nói tiếng Yoruba là gần 30 triệu.[2] Đây là một ngôn ngữ đa tâm hiện diện tại Bénin, Nigeria, và một số cộng đồng người Yoruba tại nhiều nơi khác ở châu Phi, châu Mỹ, và châu Âu. Một dạng của ngôn ngữ này, Lucumi, là ngôn ngữ nghi lễ của tôn giáo Santería tại Caribe. Nhiều từ tiếng Yoruba được sử dụng trong Candomblé của người Phi-Brasil. Tiếng Yoruba có quan hệ gần gũi với tiếng Itsekiri (nói tại châu thổ Niger) và tiếng Igala (tại trung Nigeria).[3]

  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). “Yoruba”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
  2. ^ Metzler Lexikon Sprache (4th ed. 2010) ước tính khoảng 30 triệu dựa trên những ước tính trước đó và thông số tăng trưởng dân số
  3. ^ Bản mẫu:E18
Wikipedia-logo-v2.svg
1045--ti-ng-yorubala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)