User Tools

Site Tools


1046--tannala-gi

Tanna "' có thể chỉ:

Địa danh
Nhân vật
  • Tannaim (số nhiều, Tanna số ít), một nhà hiền triết giáo đoàn ghi nhận trong Mishna
  • Tanna, một cái tên mới nhất phổ biến trong số các Lohana
  • Christian Tanna, một thành viên của ban nhạc rock đất Mẹ, em trai của Jagori
  • Jagori Tanna, một thành viên của ban nhạc rock I Mother Earth, em trai của Christian
Động vật
Khác
  • Tiếng Tanna, một phân nhóm của tiếng Nam Vanuatu
  • Dan Tanna, nhân vật chính của bộ phim truyền hình "Vega $" (1978-1981)
1046--tannala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)