User Tools

Site Tools


1054---ng-l-ng-lang-ch-nhla-gi

Đồng Lương là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Đồng Lương, Lang Chánh
Địa lý
Diện tích 31,86 km² (tháng 10 năm 2009)[1]
Dân số (tháng 8 năm 2009)  
 Tổng cộng 4.354 người[1]
 Mật độ 137 người/km²
Dân tộc Mường, Thái, Kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Lang Chánh
Thành lập 1949[1]
Thành lập 1991: Chia tách một phần lãnh thổ để thành lập thị trấn Lang Chánh
Mã hành chính 15058[2]

Xã Đồng Lương nằm ở phía đông bắc của huyện Lang Chánh.

 • Phía đông giáp các xã Thạch Lập và Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.
 • Phía nam giáp xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc và xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh.
 • Phía tây giáp thị trấn Lang Chánh, xã Quang Hiến và xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
 • Phía bắc giáp xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, các xã Thiết Ống, Điền Thượng, huyện Bá Thước và xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

Vùng đất thuộc xã Đồng Lương ngày nay, vào thời Nguyễn gồm bốn xã là Tự Lạc, Đồng Lạc, Trung Lương và Tâm Chính. Thời thuộc Pháp, là hai xã Đồng Lạc (sáp nhập Tự Lạc với Đồng Lạc) tương đương với mường Khạt và Lương Chính (sáp nhập Trung Lương và Tâm Chính) tương đương với mường Chếnh, thuộc tổng Quang Chánh của châu Lang Chánh[1]. Cho đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), thuộc tổng Quy Chính[3].

Năm 1949, hai xã Đồng Lạc và Lương Chính sáp nhập thành xã Đồng Lương, tên gọi Đồng Lương chính thức có từ đây[1].

Năm 1991, một phần diện tích và dân số của các xã Quang Hiến và Đồng Lương (làng Lưỡi và phố Ngã ba Đồng Lương) được tách ra để thành lập thị trấn Lang Chánh [1].

Hiện nay, xã Đồng Lương gồm các làng: Cốc, Quắc, Chiềng Khạt, Cui, Xuốm, Cắm, Nê, Thung, Mốc, Quên, Chỏng[4]

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Đồng Lương là 4.108 người[5].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Đồng Lương là 4.354 người. Thành phần dân tộc gồm: người Mường chiếm 67,1%, người Thái chiếm 30,9%, người Kinh chiếm 2,0% và có 01 người Thổ[1].

Xã Đồng Lương nằm dọc theo quốc lộ 15A với chiều dài 14 km[1].

 • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
 • Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
 1. ^ a ă â b c d đ e ê g h Địa chí huyện Lang Chánh, tr 96-97.
 2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
 3. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 109-117.
 4. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 109.
 5. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
 6. ^ Tên làng xã Thanh Hoá, tập II, tr 67.
1054---ng-l-ng-lang-ch-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)