User Tools

Site Tools


1072--v-n-m-nla-gi

Vân môn[1] hay còn gọi Loa kèn sông Nin (danh pháp hai phần: Zantedeschia aethiopica) là một loài trong họ Araceae, được (L.) Spreng. mô tả lần đầu năm 1826. Cây bản địa ở phía nam châu Phi ở Lesotho, Nam Phi, và Swaziland.[2] Loài này được trồng làm cảnh ở Úc, đặc biệt là Tây Úc, nơi nó được xem là một loài cây độc.[3][4]

1072--v-n-m-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)