User Tools

Site Tools


1076---i-iraq-t-dola-gi

Đài Iraq Tự do (tiếng Anh:Radio Free Iraq; tiếng Ả Rập: إذاعة العراق الحرّ, Izaa'at al 'Iraaq al Hurr) là một đài phát thành liên tục 24 giờ hàng ngày bằng tiếng Ả Rập từ Praha, Cộng hòa Séc và truyền sóng đến Iraq và người Iraq lưu vong. Đài bắt đầu hoạt động vào ngày 30 tháng 10 năm 1998[1] là một bộ phận của Đài châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) và nhận được hỗ trợ từ Quốc hội Hoa Kỳ, Đài phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Đài hiện cũng có một phiên bản trực tuyến.

1076---i-iraq-t-dola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)