User Tools

Site Tools


1089--giao-an-lang-ch-nhla-gi

Giao An là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Giao An, Lang Chánh
Địa lý
Diện tích 40,40 km² (tháng 10 năm 2009)[1]
Dân số (tháng 8 năm 2009)  
 Tổng cộng 2.419 người[1]
 Mật độ 60 người/km²
Dân tộc Mường, Thái, Kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Lang Chánh
Thành lập 1981: Chia tách một phần lãnh thổ để thành lập xã Giao Thiện
Mã hành chính 15040[2]

Xã Giao An nằm ở phía đông của huyện Lang Chánh, dọc theo hai bờ sông Âm và các chi lưu của sông Âm. Phía tây và phía nam của xã là dãy núi Chí Linh (Bù Rinh).

Vùng đất thuộc xã Giao Thiện ngày nay, từ nhà Lê thuộc động Giao Lão, thời Nguyễn thuộc đất mường Bỏ, mường Nang và mường Giao Lão, tổng Thiên Thổ, châu Lang Chánh[3].

Năm 1981, một phần diện tích và dân số của xã Giao An được tách ra để thành lập xã Giao Thiện[4].

Hiện nay, xã Giao An gồm các làng: Viên, Chiềng Nang, Ang, Bắc Nặm, Trô[5]

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Giao An là 2.390 người[6].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Giao An là 2.419 người. Thành phần dân tộc gồm: người Mường chiếm 95,2%, người Thái chiếm 2,1%, người Kinh chiếm 2,7 %[1].

 • Trồng luồng.
 • Làm ruộng.
 • trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường Lam Sơn.
 • Trồng sắn trồng keo khai thác gỗ nứa và lâm sản.
 • Suối Lá (huối Vớ) là nơi gắn liền với truyền thuyết Nguyễn Trãi thả lá cây có viết dòng chữ Lê Lợi vi vương, Lê Lai vi tương, Nguyễn Trãi vi thần[1].
 • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
 • Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
 1. ^ a ă â b Địa chí huyện Lang Chánh, tr 98.
 2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
 3. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 97.
 4. ^ Quyết định số 102-HĐBT ngày 02 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng CHXHCNVN.
 5. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 108.
 6. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
1089--giao-an-lang-ch-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)