User Tools

Site Tools


1104--giao-thi-n-lang-ch-nhla-gi

Giao Thiện là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Giao Thiện, Lang Chánh
Địa lý
Diện tích 73,54 km² (tháng 10 năm 2009)[1]
Dân số (tháng 8 năm 2009)  
 Tổng cộng 4.372 người[1]
 Mật độ 59,5 người/km²
Dân tộc Mường, Thái, Kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Lang Chánh
Thành lập 1981
Mã hành chính 15043[2]

Xã Giao Thiện nằm ở phía đông nam của huyện Lang Chánh.

Vùng đất thuộc xã Giao Thiện ngày nay, thời Nguyễn thuộc đất mường Giao Lão và một làng của mường Nang, tổng Thiên Thổ, châu Lang Chánh[1].

Năm 1981, xã Giao Thiện được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Giao An[3].

Hiện nay, xã Giao Thiện gồm các làng: Khụ I, Khụ II, Khụ III, Poọng, Lẹn, Húng, Bí Nghịu, Lằn Sổ, Tượt[4]

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Giao Thiện là 4.135 người[5].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Giao Thiện là 4.372 người. Thành phần dân tộc gồm: người Mường chiếm 59,8%, người Thái chiếm 36,7%, người Kinh chiếm 3 %[1].

  • Suối Hai Mươi Sải, suối Sương Mù[1].
  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  • Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
  1. ^ a ă â b c Địa chí huyện Lang Chánh, tr 98.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ Quyết định số 102-HĐBT ngày 02 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng CHXHCNVN.
  4. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 108.
  5. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
1104--giao-thi-n-lang-ch-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)