User Tools

Site Tools


1113--shumenla-gi

Shumen là một thị trấn thuộc tỉnh Shumen, Bungaria. Dân số thời điểm năm 2011 là 80511 người.[1]

Dân số trong giai đoạn 2004-2011 được ghi nhận như sau:

Lịch sử dân số của Shumen
(Nguồn: Viện thống kê quốc gia Bulgaria[1])
Năm20042005200620072008200920102011
Dân số8677486381869548673586978868248629080511
From the year 1962 on: No double counting—residents of multiple communes (e.g. students and military personnel) are counted only once.
1113--shumenla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)