User Tools

Site Tools


1131--korla-gi

Korçë (IPA: [kɔɾtʃə]; (dạng xác định trong tiếng Albania: Korça) là một thành phố và bashki của Albania, trung tâm của hạt Korçë. Nó được thành lập năm 2015 trong cuộc sửa đổi chính phủ địa phương, hợp nhất các bashki cũ Drenovë, Korçë, Lekas, Mollaj, Qendër Bulgarec, Vithkuq, Voskop và Voskopojë.[1] Tổng dân số là 75.994 người (thống kê 2011), trên tổng diện tích 805,99 km2 (311,19 sq mi).[2] Đây là thành phố lớn thứ sáu tại Albania. Nó nằm trên một cao nguyên cao khoảng 850 m (2.789 ft) trên mực nước biển, và được vây quanh bởi dãy Morava.

1131--korla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)