User Tools

Site Tools


1153--ti-ng-b-c-sothola-gi

Phân phối tiếng Sesotho sa Leboa tại Nam Phi: tỷ lệ cư dân nói tiếng Sesotho sa Leboa tại nhà.

Tiếng Bắc Sotho, cũng được gọi là Pedi hay Sepedi (Sesotho sa Leboa theo tên tự gọi), là một ngôn ngữ chính thức của Nam Phi, và được 4.208.980 triệu người sử dụng (2001), tại các tỉnh Gauteng, Limpopo và Mpumalanga.

Bắc Sotho là một ngôn ngữ thuộc Nhóm ngôn ngữ Bantu của Ngữ hệ Niger-Congo. Bắc Sotho có những nét riêng biệt bên trong nhóm ngôn ngữ Sotho. Như vậy, ngôn ngữ này có quan hệ gần gũi nhất với tiếng Tswana (Setswana), Lozi ("Silozi") và tiếng Sotho (Sesotho/Nam Sotho).

Phần mềm[sửa | sửa mã nguồn]

1153--ti-ng-b-c-sothola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)