User Tools

Site Tools


1154--ph-c-senla-gi

Phúc Sen là một xã thuộc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Về vị trí địa lý: Nằm trên quốc lộ 3 từ thị xã Cao Bằng vào các huyện miền Đông (Quảng Uyên, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang) của tỉnh đều đi qua xã Phúc Sen. Cách thị xã Cao Bằng khoảng 30 km.

  • Bắc giáp xã Quốc Dân, xã Quốc Phong.
  • Đông giáp thị trấn Quảng Uyên, xã Chí Thảo.
  • Nam giáp xã Chí Thảo, xã Tự Do, xã Đoài Khôn.
  • Tây giáp xã Đoài Khôn.

Về dân tộc văn hóa: xã Phúc Sen hiện có 420 hộ với khoảng 2000 người. 100% là người dân tộc Nùng (cụ thể là người Nùng An - Dân tộc Nùng chia ra làm nhiều nhánh nhỏ như Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi,...dân tộc Nùng có 13 nhánh). Người Nùng An ở Phúc Sen có truyền thống ở nhà sàn, hiện nay do quá trình hiện đại hóa đã có một số gia đình làm nhà bằng gạch, nhà tầng, nhà cấp 4, nhưng số lượng nhà vẫn chủ yếu là nhà sàn. Người Nùng An ở Phúc Sen trước đây tự dệt thổ cẩm cho việc mặc của dân tộc mình. Quần áo là màu chàm.

Về văn hóa: Người Nùng có lễ hội Thanh Minh diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Về nghề truyền thống: Người Nùng An ở Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng có nghề rèn. Nghề rèn đã xuất hiện ở Xã Phúc Sen cách đây rất lâu (chưa biết cụ thể là bao lâu, nhưng chắc chắn trên 200 năm). Có thể nói đây là một trong những làng nghề độc đáo nhất ở tỉnh Cao Bằng cũng như ở cả Việt Nam. Cũng chính vì có nghề rèn độc đáo này mà hàng năm lượng khách du lịch đến với xã Phúc Sen tương đối lớn, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khi lên thăm tỉnh Cao Bằng hầu hết đều đến thăm xã Phúc Sen, như: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng,...

Xã Phúc Sen bao gồm các xóm: Chang Dưới, Chang Trên, Đâu Cọ, Bản Khào A+B, Lũng Sâu, Lũng Vài, Pắc Rằng, Tình Đông, Tẩư Đông.

  1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
1154--ph-c-senla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)