User Tools

Site Tools


1162--t-n-ph-c-lang-ch-nhla-gi

Tân Phúc là xã thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Tân Phúc nằm ở phía bắc của huyện Lang Chánh, dọc theo hai bờ sông Âm.

Vùng đất thuộc xã Tân Phúc ngày nay, thời Nguyễn thuộc đất mường Chếnh, tổng Tùy Chính, châu Lương Chính [3]. Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), thuộc địa bàn hai xã Tân Lập và Hợp Phúc.

Năm 1948, hai xã Tân Lập và Hợp Phúc sáp nhập thành Tân Phúc, tên gọi Tân Phúc chính thức có từ đây[1].

Hiện nay, xã Tân Phúc gồm các bản: bản Tân Sơn (bản Trướm), bản Chạc, bản Tân Cương (bản Dạnh), bản Tân Biên (bản Chạc), bản Sơn Thủy (bản Cho Lo), bản Tân Tiến (bản Mô và bản Mỏ), bản Tân Phong (bản Mống), bản Tân Thành (bản Mòng), bản Tân Thủy (bản Bượn), bản Tân Lập (bản Đáy) và bản Tân Bình (bản Chục Ác)[4]

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Tân Phúc là 5.591 người[5].

Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Tân Phúc là 5.382 người. Thành phần dân tộc gồm: người Thái chiếm 48,63%, người Mường chiếm 48,21%, người Kinh chiếm 3,03% và các dân tộc khác chiếm 0,13 %[1].

  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  • Địa chí huyện Lang Chánh. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2010. 
  1. ^ a ă â b c Địa chí huyện Lang Chánh, tr 99.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ Tên làng xã Thanh Hoá, tập II, tr 62.
  4. ^ Địa chí huyện Lang Chánh, tr 108.
  5. ^ Dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
1162--t-n-ph-c-lang-ch-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)