User Tools

Site Tools


1166--b-nh-th-nh-tho-i-s-nla-gi

Bình Thành là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Bình Thành: Đông giáp tỉnh Cần Thơ; Tây giáp thị trấn Óc Eo và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp các xã Vọng Đông, Thoại Giang và thị trấn Núi Sập.

Xã Bình Thành có 2.948,3 ha diện tích tự nhiên và 10.987 nhân khẩu[1].

Cầu Thoại Hà 3 bắc qua kênh Thoại Hà, nằm trên địa bàn xã Bình Thành
  • Nghị định 53/2003/NĐ-CP[1] ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ, thành lập xã Bình Thành trên cơ sở 837,3 ha diện tích tự nhiên và 498 nhân khẩu của xã Vọng Thê, 2.111 ha diện tích tự nhiên và 10.489 nhân khẩu của xã Thoại Giang.
1166--b-nh-th-nh-tho-i-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)