User Tools

Site Tools


1167--konohana-ku-osakala-gi

Konohana-ku, Osaka (此花区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích km2, dân số ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 65.622 người, mật độ dân số 4040 người/km².

  • Phương tiện liên quan tới Konohana-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1167--konohana-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)