User Tools

Site Tools


1169--chi-n-d-ch-l-c-ninh-1967la-gi

Trận Lộc Ninh (1967) xảy ra từ 27 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm 1967 giữa Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa. Kết quả là liên quân Mỹ-VNCH chuyển từ thế tấn công sang thế phòng thủ bị động.[1] Trong chiến dịch này diễn ra 60 trận đánh lớn nhỏ khác nhau khiến liên quân Mỹ-VNCH thiệt hại 5.420 người (có 3.000 Mỹ), phá hủy 103 xe cơ giới, 63 khẩu pháo, 4 kho đạn và xăng dầu, tiêu diệt 1 chi khu, 617 lính VNCH bị bắt sống, thu 172 súng[2].

1169--chi-n-d-ch-l-c-ninh-1967la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)