User Tools

Site Tools


1184--tr-n-l-c-ninhla-gi

Trận Lộc Ninh có thể dùng để chỉ các trận chiến sau:

  • Trận Lộc Ninh (1963) diễn ra ngày 18-19 tháng 10 năm 1963, tại xã Lộc Ninh, quận Kiến Thiện, tỉnh Chương Thiện (nay thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).
  • Chiến dịch Lộc Ninh (1967) diễn ra từ 27 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm 1967, diễn ra trên địa bàn chính là quận Lộc Ninh, tỉnh Bình Long (nay thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
  • Trận Lộc Ninh (1972) diễn ra ngày 5-7 tháng 4 năm 1972, tại căn cứ Chi khu Lộc Ninh, quận Lộc Ninh, tỉnh Bình Long (nay thuộc thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
1184--tr-n-l-c-ninhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)