User Tools

Site Tools


1191--khu-trung-qu-cla-gi

Phân cấp hành chính
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Cấp tỉnh
Tỉnh
Khu tự trị
Trực hạt thị
Đặc khu hành chính
Cấp địa khu
Thành phố phó tỉnh
Địa cấp thị
Châu tự trị
Minh
Cấp huyện
phó địa cấp thị
Huyện
Huyện tự trị
Thị xã (huyện cấp thị)
Khu (đô thị)
Kỳ
Kỳ tự trị
Cấp hương
Hương
Hương dân tộc
Trấn
Nhai biện, nhai đạo
Tô mộc
Tô mộc dân tộc
Khu công sở

Khu (phồn thể: 區 giản thể: 区 bính âm: qū) là một đơn vị hành chính của Trung Quốc cổ đại hiện đại. Khu trong tiếng Trung Quốc có thể chỉ hai loại đơn vị hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Quận của thành phố trực thuộc trung ương; Quận của địa cấp thị và thành phố cấp huyện. Khu cũng là một cấp hành chính ở Đài Loan (xem: Vị thế chính trị của Đài Loan)

1191--khu-trung-qu-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)