User Tools

Site Tools


1197--ph-thu-n-tho-i-s-nla-gi

Phú Thuận
Ủy ban xã Phú Thuận.jpg

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận

Địa lý
Dân số (2002)  
 Tổng cộng 9816
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh An Giang
Huyện Thoại Sơn

Phú Thuận là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Vị trí địa lý
 • 2 Điều kiện tự nhiên
 • 3 Giáo dục
 • 4 Y tế
 • 5 Kinh tế
 • 6 Văn hóa xã hội
 • 7 Giao thông
 • 8 Di tích - Thắng cảnh
 • 9 Lịch sử
 • 10 Một vài hình ảnh
 • 11 Chú thích
Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Phú Thuận    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Xã Phú Thuận có 3.013 ha diện tích tự nhiên và 9.855 nhân khẩu[1].

 • Quyết định 56-CP[2] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Phú Hòa thuộc huyện Châu Thành.
 • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Phú Hòa thuộc huyện Thoại Sơn.
 • Nghị định 29/2002/NĐ-CP[1] ngày 22 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ, thành lập thị trấn Phú Hòa trên cơ sở 523 ha diện tích tự nhiên và 9.033 nhân khẩu của xã Phú Hoà; 220 ha diện tích tự nhiên và 2.056 nhân khẩu của xã Vĩnh Trạch và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận.
 1. ^ a ă Nghị định 29/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn PHú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang
 2. ^ Quyết định 56-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ Quyết định 300-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành
1197--ph-thu-n-tho-i-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)