User Tools

Site Tools


1235--tu-vi-n-novodevichyla-gi

Tu viện Novodevichy, còn được gọi là Tu viện Bogoroditse-Smolensky (tiếng Nga: Новодевичий монастырь, Богородице-Смоленский монастырь) có lẽ là tu viện nổi tiếng nhất của Moskva. Không giống như các tu viện Moscow khác, nó vẫn hầu như nguyên vẹn từ thế kỷ 17. Năm 2004, nó đã được công bố UNESCO công nhận là di sản Thế giới UNESCO.

1235--tu-vi-n-novodevichyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)