User Tools

Site Tools


1251--cherkasy-t-nhla-gi

Tỉnh Cherkasy là một tỉnh (oblast) ở miền trung của Ukraina, nằm dọc sông Dnieper. Tỉnh này có diện tích 20.900 km², là tỉnh lớn thứ 18 của quốc gia này, dân số thời điểm đầu năm 2009 là 1,33 triệu người. Trung tâm hành chính đóng ở thành phố Cherkasy. Toàn tỉnh có 20 huyện (raion), 6 thành phố trực thuộc tỉnh, 14 thị trấn (trực thuộc các huyện), 30 khu đô thị và 1129 xã.

Về phía tây, tỉnh Cherkasy giáp các tỉnh Kiev về phía bắc, phía nam giáp tỉnh Kirovohrad, phía đông giáp tỉnh Poltave, phía tây giáp tỉnh Vinnytsya.

1251--cherkasy-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)