User Tools

Site Tools


1285--h-t-m-t-h-ng-n-ula-gi

Hút mật họng nâu (danh pháp hai phần: Anthreptes malacensis) là một loài chim thuộc họ Hút mật. Loài chim này phân bố ở Đông Nam Á, từ Myanma đến Lesser Sundas và Philippines.

Chim hút mật họng nâu là loài chim hút mật tương đối lớn và nặng, với mỏ khá dày. Chiều dài khoảng 14 cm, khối lượng 7,4–13,5 g (0,26–0,48 oz), con đực nói chung lớn hơn con cái một chút.

Cũng như các loài hút mật khác, chim trống có bộ lông sặc sỡ hơn chim mái.

Dù là loài hút mật, loài chim này cũng ăn các loại quả nhỏ.

  • Cheke, Robert A., Mann, Clive F., & Allen, Richard. (2001). Sunbirds: A Guide to the Sunbirds, Flowerpeckers, Spiderhunters and Sugarbirds of the World. Christopher Helm, London. pp. 184–186.
1285--h-t-m-t-h-ng-n-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)