User Tools

Site Tools


1349--h-t-m-t-b-ng-v-chla-gi

Hút mật bụng vạch (tên khoa học Hypogramma hypogrammicum) là loài chim thuộc họ Hút mật. Nó được xếp vào chi đơn loài Hypogramma. Trong bài báo công bố năm 2011, Moyle và ctv lại cho rằng loài này nên được hợp nhất lại trong chi Arachnothera, với danh pháp Arachnothera hypogrammica[2]

Chim hút mật bụng vạch phân bố ở Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Môi trường sống tự nhiên của chim này là các khu rừng ẩm thấp nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Loài này bao gồm các phân loài sau:

  • H. h. lisettae: Bắc Myanma, tây nam Trung Quốc, bắc Thái Lan, bắc và trung Đông Dương.
  • H. h. mariae: nam Đông Dương
  • H. h. nuchale: Bán đảo Mã Lai
  • H. h. hypogrammicum: Sumatra và Borneo
  • H. h. natunense: Quần đảo Natuna (tây bắc đảo Borneo).
  1. ^ BirdLife International (2012). “Hypogramma hypogrammicum”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2013. 
  2. ^ Robert G. Moyle, Sabrina S. Taylor, Carl H. Oliveros, Haw Chuan Lim, Cheryl L. Haines, Mustafa A. Rahman và Frederick H. Sheldon, 2011. Diversification of an endemic Southeast Asian genus: Phylogenetic relationships of the spiderhunters (Nectariniidae: Arachnothera), The Auk. Vol. 128, No. 4 (10/2011), tr. 777-788, doi:10.1525/auk.2011.11019
1349--h-t-m-t-b-ng-v-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)