User Tools

Site Tools


1358--b-c-malukula-gi

Vị trí của Maluku Utara.

Bắc Maluku (tiếng Indonesia: Maluku Utara) là một tỉnh của Indonesia ở phía Bắc của quần đảo Maluku. Thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ của nó là Ternate, song Maluku Utara đang có kế hoạch lập tỉnh lỵ mới ở Sofifi. Maluku Utara được thành lập vào năm 1999. Hiện nay, nó là một trong những tỉnh ít dân nhất ở Indonesia với 870 nghìn người (theo kết quả điều tra tình hình kinh tế xã hội năm 2004). Có 8 đơn vị hành chính trực thuộc Maluku Utara trong đó có hai thành phố là Tidore và Ternate và có 6 huyện.

1358--b-c-malukula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)