User Tools

Site Tools


1379--marguerite-delayela-gi

Margot Delaye đang chiến đấu trong vòng vây

Marguerite Catherine Ponsoye Delaye (hay còn gọi là Margot Delaye) là một phụ nữ Pháp anh hùng, người đã dũng cảm chiến đấu trong vòng vây của quân đối phương do Đô đốc Coligny chỉ huy vây hãm vùng Montélimar vào 1569. Trong trận chiến này, cô đã chiến đấu anh dũng và cụt mất một tay. Để vinh danh cô, một tượng đài về cô đã được dựng lên.

1379--marguerite-delayela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)